Ime podjetja
Avto Jarc d.o.o.
Sedež podjetja
Ptujska cesta 209A, Ptujska cesta 139
2000 Maribor
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 450 34 00
Faks:
+386 2 450 34 19
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: